Eesti põhiseaduse järgi on igal kodanikul õigus kuuluda liitudesse, ühendustesse, klubidesse ja muudesse kodanikke ühendavatesse organisatsioonidesse. Igaüks, kes on oma loomult ettevõtlik ja tahab ühiskonnaelus midagi paremaks muuta võiks kaaluda vabatahtlikku tegevust, liitumist mõne olemasoleva kodanikuühendusega või uue ühenduse asutamist.

Oma riigi ja kodanike heaolust hoolivad kodanikud asutavad vabaühendusi selleks, et panustada mingi eesmärgi saavutamiseks ja tegutseda valdkondades, kus lahendusi ootavad olukorrad ja probleemid on kõige suuremad.

Miks nii? Omavalitsused või riik ei näe ega suuda kõigi probleemidega meie ühiskonnas toime tulla, seetõttu asutavad ettevõtlikud inimesed oma vabaühenduse, alustavad vabatahtlikuna või liituvad mõne tegutseva ühendusega.

Kas kaalud uue kodanikuühenduse algatamist? Või kahtled oma suutlikkuses? Vastupidavuses? Oskustes?

Loe palun läbi alljärgnevad kümme väidet ning siis otsusta!

Kui oled kümnest põhjusest kaheksale andnud vastuseks „jah“, siis tee see ära! Kahelda pole vaja, Sinu panus on ühiskonnale vajalik. Loe kodanikuühenduse asutamisest lähemalt.

Kümme põhjust, miks asutada kodanikuühendus
Oled loomult hakkaja, ettevõtlik ja otsid lahendusi. Tahad ühiskonnaelu paremaks muuta ning näed oma kodukohas või tegevusvaldkonnas probleeme, mis vajavad lahendamist.
Mõistad, et organisatsioonil on rohkem jõudu ja võimalusi, kui üksikisikuna tegutsedes.
Oled valmis looma meeskonda, võtma vastutuse ning oskad vastutust jagada.
Tead, et suhelda tuleb mitmete riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning muude organisatsioonidega.
 Oled valmis kaasa aitama kohalikule omavalitsusele seatud ülesannete täitmisel. Leiad mõttekaaslasi, kes soovivad sinuga koos midagi ühiselt ette võtta.
Soovid olla võrdväärne (juriidiline) partner kohalikule omavalitsusele, rahastajatele, riigile ja teistele organisatsioonidele.
Oled valmis pikemaajaliselt oma aega ja oskusi ühenduse tegevusse panustama.
Oled avatud teiste inimeste mõtetele.
Vajad juriidilist staatust oma tegevuse laiendamiseks, hõlbustamiseks ja/või arendamiseks.
Oled valmis nii eduks kui võimalikeks tagasilöökideks.