Elo Öösalu tegutseb Järvamaa arenduskeskuse vabaühenduste konsultandina. Eloga võib ühendust võtta ja temalt küsida kõike, mis puudutab mittetulundusühingu asutamist, arendamist, rahastamist, aga ka oma kogukonnaga seotud asju, et vahetada kogemusi ja saada head nõu.

Elo on ka ise vabakonnas aktiivne tegutseja ja õpihimuline inimene, tal on magistrikraad ärijuhtimises ning praegu õpib turismikorraldust Olustveres. Vabakonnanõustamist ei ole ta kuskil ekstra õppinud aga kogemused on elus parimad õpetajad, arvab Elo.

Eloga saab ühendust võtta e-posti aadressil elo@jarva.ee või telefonil 5805 6658.

Küsisime Elolt mõned küsimused, et saada tema tööst rohkem aimu.

Mis on olnud inimeste suurim mure või takistus, kes sinu poole on pöördunud, et mittetulundusühingu tegevusega peale hakata?

Inimeste mured on erinevad, aga suurim mure meie töö juures on ikkagi see, kui soovitakse MTÜ tegevus lõpetada. Aga kui rõõmsamatest „muredest“ rääkida, siis otsitakse võimalusi, kuidas ja kust oma tegevustele rahastust saada.

Kas ootad pigem, et sinu poole pöördutakse nõu saamiseks või oled ka ise kedagi nõustamisele kutsunud, kui oled näinud punti inimesi, kellel on n-ö vabaühenduse potentsiaali, on selleks siis mõni idee, mis vajab teostamist, mõni küla, kus vaja tegevusele konkreetsem raam anda?

Neid juhuseid on olnud mitmeid, kui soovitan inimestel teha vabaühendus, et nad saaksid küsida oma eriti vahvale tegevusele valla toetust nii tegevustoetusena või ka projektitoetusena.

Mis on olnud sinu suurim väljakutse senises töös?

Suurim väljakutse on olnud üle-eestiliste projektide nõustamine. See on mahukas töö ja lõpuks elad kaasa igale kliendile kuni tulemuste saamiseni ja kui projekt ei saa rahastust, siis on endal selline tunne, nagu oleks ise sellest ilma jäänud ja kui rahastust saadakse, siis on jällegi sisemine rõõm suur.

Üks väljakutse on kindlasti vabaühenduste tööhõiveprogrammi koostamine suurema meeskonnaga, mille prototüübina toimub meil sellel aastal arenguprogramm. Programmi kirjutamine ja läbirääkimiste pidamine on olnud pikk ja mahukas aga loodame selle aasta teises pooles valmis saada.

Lisaks võtsin 2021. aastal ette kohaliku omaalgatusprogrammi menetleja ameti, mis nõuab täpsust ja teatud perioodidel on väga pingeline. Üks uus väljakutse on ees ootamas, mis on seotud korteriühistutega, aga sellest on täpsemalt veel vara rääkida.

Kas on olnud ka edulugusid?

Enamus MTÜsid, mis on minu käe all registreeritud, on olnud omamoodi edulood ja neil läheb väga kenasti. Siin tooks just välja, et Järvamaale on tulnud mitmeid tublisid noori tagasi ja nad soovivad siin kodanikuühiskonnas kätt proovida ja tegeleda sotsiaalse ettevõtlusega. Hoian neile kõigile pöialt. Vanust nendel MTÜdel on ühe aasta ringis.

Mis on ühiskonnas või kogukondades vajaka, et initsiatiiv ja tegutsemissoov saaks paremini õigetesse rööbastesse?

Üks peamine murekoht on maapiirkondades see, et noored lähevad suurlinnadesse ja vabaühenduste juhtidel on pikkade aastate jooksul tekkinud väsimus. Konsultantidena teeme me selles suunas tööd, et vabaühendusi võetaks võrdväärsete partneritena ja kogukondades saaksid vallad neile delegeerida erinevaid tööülesandeid. Siis oleks vabaühendustel võimalik luua ka töökohti ja motiveerida kohalikel oma tegemistes kaasa lööma.

Kellelt oled abi saanud või küsinud, kui ise oma tööks nõuannet vajad?

Meil on üle Eesti suur vabaühenduste konsultantide võrgustik ja minul kui ühel uuemal nõustajal on olnud väga palju küsimusi ja arutelusid teiste konsultantidega. Järva maakondliku strateegia uuendamisel olid abiks mitmed vabaühenduste esindajad.

Ja lõpetuseks, milline on see üks ja peamine nõuanne inimestele, kes sooviksid midagi vabatahtlikult, kogukonnas või vabaühenduse vormis ära teha, aga pole veel pihta hakanud?

Minu üks soov on maakonnas, et külaseltsid ja vabaühendused oleksid iseseisvad ja jätkusuutlikud ning üks võimalus selleks on hakata pakkuma kogukonnaturismi teenuseid ja neid ka arendama. Tutvustada oma kodukohta nii Eesti kui teiste riikide huvilistele ning mõelda välja, mis teenuseid pakkuda ja milliseid olemasolevaid võimalusi ära kasutada.

Minu meelest vajab see valdkond natuke rohkem tähelepanu. Samas arenduskeskuste võrgustikuga saaksime kõiki neid toredaid ettevõtmisi ka koondada ja reklaamida.

_______________________

Elo tegevus vabaühendustes:

  • MTÜ Vargamäe spordiklubi – asutajaliige, juhatuse liige 2000-2006;
  • MTÜ Järvamaa Ettevõtlikud Naised – asutajaliige, juhatuse liige;
  • SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus – asjaajaja, ürituste korraldaja;
  • Sotsiaaldemokraatlik erakond – vabatahtlik, arendusjuht, juhatuse liige, revident, piirkonna sekretär (aastani 2019);
  • Naiskogu Kadri – liige;
  • Järvamaa Naiskodukaitse – liige;
  • MTÜ Eloodus juhatuse liige;
  • Tervisematkad Järvamaal – projektijuht;
  • Jüripäeva jalgrattaretked – projektijuht.

Küsis Priit Põiklik Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist