Viljandimaa arenduskeskuses kaheksandat aastat tegutsev vabaühenduste konsultant Jaanika Toome on harukordse töövõime ja armsa olemisega inimene. Ega muidu ei oleks teda mitmel korral valitud aasta parimaks MTÜ-de nõustajaks ja kodanikuühiskonna arendajaks. Mis teeb Jaanika just selliseks nagu ta on? Küsime Jaanikalt endalt.

Jaanika, kas kõneled endast hea meelega?

Jah, ikka. See on ju minu töö, rääkida, nõustada, tagasisidestada. Miks siis mitte panna sellesse töösse ka tükike endast. Teisti ju ei saakski. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaaltöö eriala ning töötanud KOV-i sotsiaaltöö spetsialisti ja noorsootöötajana. Usun, et see eriala on tulnud abiks ka minu praeguses töös, kus inimestevahelised suhted on väga olulised.

Hetkel ei saa me üle ega ümber sõjast Ukrainas. Kas oled pidanud andma vabaühendustele nõu juba ka sel suunal?

Praegu veel ei ole. Aga kui vaja, siis kindlasti. Mis puudutab põgenike aitamist, siis on välja käidud peamiselt neli organisatsiooni, kelle kaudu aidata – MTÜ Pagulasabi, MTÜ Mondo, Eesti Punane Rist ja MTÜ Ukraina Kultuurikeskus. Me peame oma töös kõigeks valmis olema, kui niisugused küsimused tulevad ja kindlasti leian ma vastuse.

Miks inimesed sinu arvates üldse vabaühendustes tegutseda tahavad?

Väga erinevatel põhustel – mitmekesi on lõbusam, saab rutem tehtud (näiteks talgud) või hoopis on vahva koos sündmust korraldada (keskkonnakaitse vms). Igaüks saab anda oma panuse just selles, mida tema kõige paremini oskab ja tahab teha. Mõnele inimesele on see võimalus ennast teostada (huvialaühendused) jne.

Olen kuulnud, et mõni inimene ei leia teed vabakonda, sest tunned, et ta on üksi.

Kui ei leia kaasalööjaid, siis tuleb hakata ise tegema. Ja teha seda, mis meeldib ja nii palju nagu on jõukohane ja kui teed õiget asja õige suhtumisega, siis tulevad inimesed sinu juurde, et kaasa lüüa.

Millised kogukonna- või vabakonnaettevõtmised on sulle valmistanud suurt rõõmu?

Mulle meeldivad sellised ettevõtmised, mida tehakse sellepärast, et koos on vahva, tuleb juurde uut hingamist, kus igaüks saab vabalt oma ideid välja ütelda. Ühest jaburast mõttes saab alguse teine ja keegi ei anna hinnangut, et „Ei nii ei saa/ei tohi“ jne. Mulle meeldivad muidugi piirkondlike kogukondade ettevõtmised, kus ühes kohas elavad inimesed avastavad üksteist, üksteise andeid, kirgi ja oskavad neid väga hästi esile tuua. Üksteist aidata, innustada, tunnustada – nii et kõik tunnevad, et nad on väärtustatud. Olen kurb kui mõnda sündmust või tegevust tehakse ainult sellepärast, et nii on alati tehtud. Kuigi jah, traditsioone peab hoidma aga alati võib läbi mõelda, et kuidas lisada midagi uut.

Kas Eestis on potentsiaali, et kogu kolmas sektor saaks juurde uut, võimsamat hingamist?

Kindlasti on ja kodanikuühiskond on ennast järjest rohkem näitama hakanud. Just noorem põlvkond, kes usub endasse ja naudib seda, mida teeb.

Kuidas sulle tundub, kas riik ja kohalik omavalitsus, aga ka ettevõtlussektor peab vabakonda oma partneriks?

Tegelikult ei ole oluline, mida riik või KOV tunneb. Oluline on mida vabakond ise tunneb ja endast arvab – kas ta ise usub ja teab, et on võrdväärne partner ja jääb sellele kindlaks, isegi siis, kui arvatakse, et need MTÜ-d on ikka kahtlased asjad. Aga ma olen kindal, et mida kindlamad on MTÜ-d endas ja teavad, et nad annavad endast parima ja teevad õiget asja, seda kiiremini suhtumine muutub ja MTÜ-sid peetakse võrdväärseteks partneriteks riigile ja ettevõtetele.

Kuidas hindad oma kolleege nii Viljandimaal kui teistes arenduskeskustes, kuidas sujub koostöö ja parimate praktikate vahetus?

Meil on vahva arenduskeskuste võrgustik, kus igaüks panustab omal viisil just nii palju kui jaksab ja oskab. On aegu, kus keegi panustab rohkem ja teine vähem ja siis jälle vastupidi. Kui abi on vaba, siis leidub alati abistajaid. Tuleb vaid ise julge olla ja küsida. Eriti vahva on, et nüüd on igas maakonnas vabaühendustelele „oma inimene“ olemas.

Ja lõpetuseks, millist nõu annad inimestele, kes veel kaaluvad vabakonnaga liitumist või oma kogukonnale elu sisse puhumist?

Siin võiks endalt küsida mitu küsimust – et miks sa tahad liituda ja mingi tegevusega pihta hakata? Ole enda vastu aus kasvõi oma ajaressurssi osas. Räägi oma ideest teistele ja otsi mõttekaaslasi. Tea, et kõiki maailma probleeme ei jõua meie ära lahendada – tee seda, mida tunned, et südamest teha tahad ja kui teed õiget asja, siis tulevad varem või hiljem inimesed sinu juurde. Kui sinu ees on takistus, siis ära lihtsalt punnita rohkem vaid eemaldu natuke olukorrast, vaata ringi ja märka teisi võimalusi, ole valmis neid vastu võtma. Küsi julgelt abi.

Ma ise tahaks veel rõhutada seda, et kui vahel räägime, et tunnustamist on vähe, siis me võiksime igaüks sellest ise pihta hakata ja rääkida kõva häälega iseendale ja ka teiste, kui ägedad me ole. Just nii, et „ma olen superlaheda MTÜ liige, kes pakub maailma parimat teenust, kus kõik selle tarbijad lausa jumaldavad mind, sest läbi minu teenuse on nende maailm ilusamaks muutunud“.

 

Küsis Priit Põiklik SA-st Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Jaanikaga saab ühendust võtta telefonil 5788 0245 ja e-posti aadressil jaanika.toome@viljandimaa.ee Jaanika töökoht asub Viljandimaa Arenduskeskuses aadressil Tallinna 2b. Arenduskeskuse teenused on kõikidele tasuta.