Igal kodanikuühenduse vormil on omad erinevused, alates vormist ja lõpetades tulu jaotamise võimalustega. Enne, kui otsustad, kas sinu eesmärgi täitmiseks sobib mittetulundusühing, seltsing või sihtasutus, tutvu kindlasti mittetulundusühenduste erinevustega.

Seltsing Mittetulundusühing Sihtasutus
Asutajad
vähemalt 2 isikut vähemalt 2 juriidilist ja/või füüsilist isikut teovõimeline juriidiline või füüsiline isik
Asutamine
seltsinguleping asutamisleping, millega kinnitatakse põhikiri asutamisotsus, millega kinnitatakse põhikiri
Juhtorganid

õigus osaleda igal seltsinglasel

seltsingulepinguga võib juhtimisõiguse anda ühele või mitmele seltsinglasele

liikmete üldkoosolek ja juhatus juhatus ja nõukogu
Liikmed
vähemalt 2 liiget vähemalt 2 liiget liikmeid ei ole
Põhikirja muutmine
üldkoosoleku otsusel, mille poolt on vähemalt 2/3 osalenutest

eesmärgi muutmise puhul kehtib nõue 9/10 kogu liikmeskonnast

muuta võivad ainult asutajad ühiselt, teatud juhtudel nõukogu
Audiitor
ei ole kohustuslik

kui varad või käive on üle 15000 €, on vajalik aruande ülevaatus audiitori poolt

avaliku võimuga seotud SA-dele kohustuslik