Olemasoleva organisatsiooniga liitumise plussid Uue organisatsiooni loomise plussid
 • Sul on toetus ja teadmised olemasolevalt / tegutsevalt meeskonnalt
 • Organisatsiooni nimi ja ajalugu on tuntud ja toetavad
 • Sul on vähem eeltööd (organisatsiooni asutamine) vaja teha enne, kui saad hakata oma ideed ellu viima
 • Olemasoleva organisatsiooniga liitumine tugevdab koostööd ja võimaldab Sul organisatsiooni seniste koostööpartneritega kergemini ühist keelt leida
 • Organisatsiooni sihtgrupiga on juba head kontaktid ja usaldus
 • Võimalik oma ideid ja eesmärke teostada kompromissideta
 • Võimalik kehtestada oma tegutsemise alused ja mängureeglid
 • Organisatsiooni varasemad tegevused / probleemid ei saa ideede elluviimisel takistuseks
 • Võimalik teha asju teistmoodi kui seni, kaasata tegevustesse värskete mõtetega uusi inimesi
Olemasoleva organisatsiooniga liitumise miinused Uue organisatsiooni loomise miinused
 • Koostöö juba toimiva meeskonnaga ei pruugi laabuda
 • Sind ei võeta olemasolevasse organisatsiooni vastu (organisatsioon on liikmete ja vabatahtlike osas seadnud kindlad kriteeriumid)
 • Organisatsiooni senises tegevuses võib olla tegemata töid ja täitmata lubadusi (projekti aruanne esitamata, majandusaasta aruanne esitamata jne), mis mõjutavad projektide esitamist rahastajatele
 • Tekivad organisatsiooni ülalpidamisega seotud kohustused, mis jätavad vähem aega ideede elluviimiseks
 • Organisatsiooni ja meeskonda tuleb luua ja üles ehitada algusest
 • Kogukonnas (nt elanikud, valdkonna arvamusliidrid, rahastajad jne) tuleb leida kandepind ja toetus
 • Vajalik on leida organsatsioonile koostööpartnerid
 • Tuleb jõuda sobivaid kanaleid pidi sihtgrupini ning võita nende usaldus