Eestis tegutseb kümneid katusorganisatsioone ja võrgustikke, mis ühendavad mingi kindla valdkonna vabaühendusi ning tegelevad konkreetse valdkonna huvikaitsega - on selleks siis vabatahtlikke kaasavad või puuetega inimesi koondavad organisatsioonid. Julgustame teid nendega ühendust võtma valdkonnaspetsiifiliste küsimuse puhul.

Katusorganisatsioonid ja võrgustikud on mittetulundusühingud, mille on moodustanud juriidilised isikud sihtrühma huvikaitse teostamiseks ehk selleks, et seista ühiste teemade eest või kaitsta ühiseid seisukohti jõulisemalt, kui seda saaks teha vaid ühe organisatsiooni kaudu.

Vabaühenduste üle-eestilised katusorganisatsioonid

 • Arengukoostöö Ümarlaud (AKÜ)
  Eesmärk: arengukoostöö poliitika tõhustamine ja praktiline edendamine ning avalikkuse teavitamine arengukoostöö eesmärkidest ja selles osalemise võimalustest. AKÜ esindab arengukoostöö ja maailmahariduse valdkonna kodanikuühendusi
 • Eesti Keskkonnaühenduste Koda
  Eesmärk:
  aidata keskkonnakaitsjatel ühiste jõududega kõigile keskkonnaühendustele tähtsaid keskkonnakaitse eesmärke täita
 • Eesti Kultuuri Koda
  Eesmärk: ühendada loomingulise taustaga inimesi, algatada kultuuri ja loominguga seotud avalikke arutelusid ning kultuurivaldkonda puudutava seadusandluse edendamine
 • Eesti Puuetega Inimeste Koda
  Eesmärk: olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö üleriigiliseks koostöö- ning koordinatsiooniorganiks. Puuetega inimeste toimetuleku, elukvaliteedi ja ühiskonnaellu kaasatuse parandamine
 • Keskkonnaõiguse Keskus
  Eesmärk:
   pakkuda juriidilist ekspertteadmist keskkonnaõiguse normide kujundamisel ja nende rakendamisel, seistes keskkonnaalaste avalike huvide eest
 • Päästeliit
  Eesmärk: ühendada ja esindada kõiki Eestis tegutsevaid vabatahtlikult päästealal tegutsevaid ja tegutseda tahtvaid ühinguid, sõltumata nende erialast ning asukohast
 • Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
  Eesmärk: sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas
 • Vabaühenduste liit
  Eesmärk:
  Vabaühenduste Liit töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida

 

Vabaühenduste valdkondlikud üle-eestilised võrgustikud

 • Vabatahtliku tegevuse võrgustik
  Eesmärk: koondada mõjusaid vabatahtlikku tegevust edendavaid ühendusi, et ühiselt kaasa rääkida vabatahtliku tegevusega seotud poliitikate kujundamisel ja seista hea vabatahtlikke kaasavate organisatsioonide huvide eest

 

Kui tead mõnda katusorganisatsiooni või võrgustikku, mida siin lehel välja toodud pole, anna sellest teada e-postiga Evelyn@kysk.ee.