Ege Kirik töötab Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuses (HEAK) vabaühenduste ja noorte ettevõtlikkuse konsultandina. HEAK kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus pakutakse tasuta nõustamist nii ettevõtjatele, mittetulundusühingutele kui kohalikele omavalitsustele. Niisugune arenduskeskus on täna kõigis Eesti maakondades.

Ege kolis kevadpealinnast Türilt Tallinna 20 aastat tagasi, et õppida Tallinna Ülikoolis noorsootööd. Magistrikraadi sai Ege kultuurikorralduse erialal. Noorsootöö valdkonnas tegutses Ege ligi 18 aastat, praegust konsultandi tööd on ta teinud 3 aastat.

„Kõige olulisem on leida mõttekaaslased“, on Ege veendunud. Tema kogemus on olnud väga kirju nii noortega töötades kui ka praegu vabaühendusi nõustades. Ta on oma MTÜs olnud projekti kirjutaja, eestvedaja ja läbiviija nii kohalikul tasandil kui ka rahvusvahelistes projektivoorudes. „Tollal polnud veel nõustajaid, tuli ise kõike nuputada, välja mõelda ja katsetada. Nii need kogemusedki tulid. Õnneks on mul praegu suurte kogemustega mentorist kolleeg,“ mainib Ege.

Egega saavad vabaühendused või inimesed, kes alles plaanivad oma kogukonnale elu sisse puhumist või vabaühenduse loomist, kontakti e-posti aadressil ege@heak.ee või telefonil 5698 0804.

Esitasime Egele mõned küsimused, et teada saada, mis tööd ta teeb ja millistel teemadel temalt abi saab.

Millised on suurimad väljakutsed sinu töös?
Hetkel on suurim väljakutse inimestevaheline otsesuhtlus, sest kriisiolukorra tõttu on see jäänud minimaalseks. Suhelda, arutleda, leida mõttekaaslasi ja luua omale sobiv võrgustik. Kahjuks puudub täna platvorm, kus päringu järgi leida sarnaselt mõtlevaid inimesi ja samas suunas tegutsejaid.

Väljakutseks on ka see, kuidas motiveerida ühendust, kelle head ideed on pingelises konkursis rahastuseta jäänud ning kas nad on minu nõustamise mõjul valmis uuesti katsetama.

Kes peaksid Eestis üldse vabaühenduse loomisele mõtlema?
Inimestel, kes soovivad ise otsustada, panustada üldisema hüve nimel, olla millegi osa, mis on olulisem kui isiklik huvi. Lisaks inimesed, kellel on idee ja tahtmine tegutseda.

Kas oled kokku puutunud ka olukorraga, kus sinu ettepanekul ja algatusel on mõnest grupist inimestest tekkinud vabaühendus?
Olen aktiivselt suhtlev inimene ja avatud erinevatele mõtetele. Kui näen võimalust pakkuda ideede elluviimiseks vabaühenduse vormi, siis ma seda ka teen. Kui on vaja, siis julgustan ja nõustan eestvedajaid. Nendele, kes pole MTÜ teemaga varasemalt kokku puutunud, on kõik uus ja võõras, siin saangi oma teadmistega appi tulla.

Mis on sinu meelest Eestis puudu, et vabakond oleks tugevam?
Ma ei saa väita, et kogukondade või vabaühenduste tegevus oleks Eestis tervikuna passiivne. Kindlasti on raske, kui ühel ajal on palju suuri muudatusi, näiteks haldusreform ja omavalitsuste piiride muutmine. Ikka on nii, et muudatuste tagajärjel keegi võidab ja keegi kaotab. Mõnel juhul on just muutuste tagajärjel kogukonnad aktiivsemaks saanud.

Initsiatiivi langus võib tulla ka põlvkondade vahelisest erinevusest. Noori on raske kaasata selliselt nagu seda varem tehti. Paljudel on siiski väga sügav ja kindel kogukonnatunnetus. Kas noored, kes praegu aktiivselt tegutsevad ka tulevikus aktiivsed on, otsustab aeg. Tuleb toetada neid, kes ise tahavad tegutseda.

Nagu juba mainisid, on sul mentor….
Jah, minu väga pikaajaliste kogemustega kolleeg Külli Vollmer. Asendamatu igas olukorras. Tema juurest ilma hea nõu saamata ära ei pääse.

Mis on sinu nõuanne nendele, kes veel mõtleva vabakonnaga liitumise peale?
Võtke sõber kampa, nii on alati julgem ja ka tulemuslikum tegutseda. Isegi üksinda trenni tegemine on raskem kui kahe – kolmekesi. Suuri asju tehakse ikka koostöös, mitte üksinda, eriti vabatahtlikus tegevuses ja kogukonnas. Kui tervisekriis läbi saab, saame rohkem suhelda, omavahel kohtuda, algab uus hingamine. Avastage maailm enda ümber koos oma semude ja kompanjonidega, ning mõelge, mida saate teha, et Eesti oleks parem, turvalisem ja ilusam paik meile kõigile.

Küsis ja vastuseid toimetas Priit Põiklik Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist