VAATA KA:

Eelarve koostamise juurde saab asuda siis, kui on teada ühenduse planeeritavad tegevused ja võimalikud tulud-kulud.

Mittetulundusühenduse eelarve koosneb tavaliselt ühenduse tegevuskavast ja nende tegevuste elluviimiseks vajalikest finantsidest. Kasulik on välja tuua ka planeeritava tegevuse jaoks vajalikud rahastamisallikad, tegevuse elluviimise aeg ja vastutaja.

Eelarve koostatakse ettevaatavalt teatud ajaperioodi kohta, tavaliselt üheks aastaks.

Tegevuskava ja eelarve kinnitab mittetulundusühenduse üldkoosolek, ühenduse juhatus vastutab tegevuste elluviimise ja plaanitud eesmärkide saavutamise eest.

Ka kogenud eelarve planeerija ei suuda alati ette näha kõiki nüansse, mis aasta jooksul juhtuda võivad, seepärast võiks mittetulundusühenduse juhatus näiteks iga kolme kuu tagant planeeritud tegevused ja eelarve üle vaadata. See võimaldab kiiremini reageerida toimunud muutustele (näiteks ei saanud projekt rahastust, suurenesid rendihinnad, sidekulud jms) ning leida alternatiivseid tegevusi või ressursse.