Kodanikuühendus võib oma arengus jõuda punkti, kus on vajalik eesmärkide või muu põhikirja osa ülevaatamine. See artikkel siin annab üldised suunised selleks ja kirjeldab MTÜ ning SA põhikirja muutmise protsessi erinevust. Täpsemalt saad põhikirja muutmisest lugeda juhtimise rubriigist.

Mittetulundusühingu põhikirja muutmine

Ühingu põhikirja muutmine on üldkoosoleku pädevus (MTÜs §19 lg1). Üldkoosoleku läbiviimise ja kokkukutsumise kohta leiad infot siit.

Põhikirja muutmiseks näeb seadus ette kvoorumi nõude täitmise. Põhikiri loetakse muudetuks, kui selle poolt hääletab vähemalt ⅔ üldkoosolekul osalenud liikmetest, kui põhikirjaga pole ette nähtud suuremat esindatuse nõuet (MTÜs §23). Samas on ka siin erisusi – nimelt ühingu eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suuremat esindatuse nõuet.

Põhikirja muudatused jõustuvad selle registrisse kandmise hetkest (MTÜs §23 lg2). Kuidas põhikirja registris muuta, vaata SIIT .

 

Sihtasutuse põhikirja muutmine

Põhikirja saavad muuta sihtasutuse asutaja(d). Kui sihtasutusel on mitu asutajat, saavad nad põhikirja muuta vaid üheskoos. Ka siin sätestab seadus erisused, mis on kirjeldatud sihtasutuste seaduses §41.