Tulumaksuseadus § 19 (7): Stipendium käesoleva seaduse tähenduses on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega väljamakse tegija omandab õigused teosele.

Mittetulundusühendus saab stipendiume maksta, aga stipendium on maksuvaba ainult siis, kui:

  • organisatsioon kuulub tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja;
  • stipendiumi iseloom vastab valitsuse kehtestatud nõuetele (õpe, teadus, looming, sport) ja stipendiumisaaja leidmiseks on korraldatud avalik konkurss.

Stipendiumi väljamaksmiseks tuleb organisatsioonil sõlmida stipendiumisaajaga leping. Raha kantakse saajale üle lepingus määratud summas, stipendiumi maksja peab selle deklareerima vormil INF 9 nimeliselt.

Tulumaksuvaba stipendiumi saajad peavad olema leitud avaliku konkursi teel, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel.

Tulumaksuvaba stipendiumi ei tohi maksta:

  • isikule, kes on stipendiumiandja asutaja, liige, selle mittetulundusühinguga seotud isik või sellele annetusi teinud isik või annetusi teinud organisatsiooni asutaja, liige või seotud isik;
  • seoses ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga.

Korduma kippuvad küsimused sellel teemal

Kas stipendiumeid saab maksta ainult see ühendus, kes on kantud tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja?

Stipendiumi maksmiseks ei pea olema tulumaksusoodustusega ühenduse nimekirjas, küll aga võimaldab nimekirjas olemine stipendiume maksta tulumaksuvabalt. Loe lähemalt Maksu- ja Tolliameti veebilehelt