Kui teie organisatsioon soovib leida oma tegevustesse vabatahtlikke, peaksite alustuseks määratlema sihtgrupi ehk keda vabatahtlikuks ootate ning seejärel leidma kanaleid, kuidas nende inimesteni jõuda. Oluline on valida sobiv infokanal (lähtuvalt sihtgrupist) ning koostada neile sobiv sõnum.

 

 

Infokanalitena saab kasutada näiteks e-posti liste, kuulutusi asutustes, avalikel kuulutustetahvlitel, meediakanalites, korraldada üritusi vabatahtlikke värbamiseks (lahtiste uste päevad, infotunnid jne). Soovitav on alustada olemasolevates kontaktidest (sõbrad-tuttavad, piirkonna elanikud) ning alles seejärel jätkata laiema otsinguga.

Vabatahtliku tegevuse võrgustiku kodulehele on koondunud vabatahtlikega seotud info, muuhulgas ka näiteks valdkonda reguleerivate dokumentide ja vabatahtliku passi kohta.

Kui otsustate vastu võtta vabatahtliku välismaalt, siis Euroopa Noored programmi alaprogramm Euroopa Vabatahtlik Teenistus on just teie jaoks.

Eestis koordineerib vabatahtlikkuse teemat Vabatahtlike värav, kelle kodulehelt saad lugeda lisa ja otsida vabatahtlikke ning vabatahtlikku tööd.