MTÜ-de jagunemist reguleerib mittetulundusühingute seadus §-d 65-74, SA-de jagunemist sihtasutuste seadus §-d 61-79. Oluline on teada, et mittetulundusühing võib jaguneda ainult mittetulundusühinguteks ning sihtasutus võib jaguneda ainult sihtasutusteks.

 

Seadus võimaldab jagunemist kahel erineval viisil:

  • jaotumise teel. Sellisel juhul asutatakse uued ühendused ja jagunev ühendus loetakse lõppenuks.
  • eraldumise teel. Sellisel juhul asutavad eraldunud liikmed uue ühenduse või ühinevad mõne teise ühendusega. Jagunev ühendus  annab teisele ühendusele osa oma varast  üle.

Mõlemal juhul toimub jagunemine likvideerimismenetluseta.

Jagunemine on nüansirikas protsess, mistõttu tasub enne otsuste tegemist tutvuda eespool nimetatud seadustega ning vajadusel pidada nõu juristiga.