Kui on soov oma tegutsemisvaldkonnas või kodukohas asju paremaks teha, tasub otsida samade väärtuste eest seisvaid mõttekaaslasi juba tegutsevast kodanikuühendusest või luua ühiselt uus. Kas luua mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing, sõltub ühiselt tegutsemise eesmärkidest.

Kõigepealt arutage mõttekaaslastega ideed läbi ning vastake mõnele küsimusele:

  • milles seisneb koostöövajadus ja ühine huvi?
  • kui püsiv see vajadus ja huvi on?
  • mis on ühise tegutsemise eesmärk?
  • kas keegi juba tegeleb selle eesmärgi saavutamisega teie valdkonnas või kodukohas ja kas temaga on võimalik koostööd teha?

Kui olete üheskoos vastusteni jõudnud, saate otsustada, kas luua uus ühendus või teha koostööd juba tegutsevaga. Tutvuge ka uue asutamise ja olemasoleva kodanikuühendusega liitumise plusside-miinustega.

Kui otsustate asutada uue ühenduse, on teil valida kolme liiki tegutsemisvormi vahel:

  • Mittetulundusühing (MTÜ) on isikute vaba ühendus, kes tegutseb mingi ühise eesmärgi saavutamiseks. Mittetulundusühingul on liikmed ja kõrgeimaks võimuorganiks on liikmete üldkoosolek. Loe, kuidas asutada mittetulundusühingut.
  • Sihtasutus (SA) on loodud vara valitsemiseks ja kasutamiseks ning sellel ei ole liikmeid. Sihtasutuses teevad olulisi otsuseid sihtasutuse nõukogu ja asutajad, kui neil on selleks volitused. Loe, kuidas asutada sihtasutust.
  • Seltsingus tegutsevad seltsinglased ühise eesmärgi saavutamise nimel, eelkõige võrdselt panustades, kuid erinevalt mittetulundusühingust või sihtasutusest ei ole seltsing juriidiline isik. Seltsingut juhivad seltsinglased omavaheliste kokkulepete kohaselt. Seltsingu tegevust reguleerib võlaõigusseadus. Loe, kuidas asutada seltsingut.