Mittetulundusühenduse majandusaasta aruanne esitatakse elektroonselt RIK-i ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkonnas.

Ettevõtjaportaali aruandluskeskkonnas saab koostada põhiaruanded ja lisad, panna juurde täiendavaid lisasid ja dokumente, allkirjastada dokumente digitaalselt või printida välja ja allkirjastada paberil.

Juurdepääs majandusaasta aruande ja lisade elektrooniliseks esitamiseks on igal MTÜ juhatuse liikmel. Samas võib esindusõiguslik isik aruande sisestamiseks ja esitamiseks anda õiguse näiteks raamatupidaja(te)le ilma, et nad juhatusse kuuluma peaksid.

MTÜ majandusaasta aruande esitamise võib jagada kolmeks etapiks:

  • aruande koostamise etapis saab määrata aruandlusperioodi, valida ja täita põhiaruannet ja lisasid või tuua andmed keskkonda üle XBRL-failis
  • täiendamise etapis saab muuta või täiendada eeltäidetud tiitellehte, sisestada tegevusaruande andmeid ja koostada allkirjastamisele mineva aruandefaili
  • aruande allkirjastamiseks on e-aruandluskeskkonnas kaks võimalust – valida on digitaalallkirjastamise või paberil allkirjastamise ja skaneeritud faili üleslaadimise vahel

E-aruandluskeskkond kontrollib kogu aruande koostamise jooksul nii seda, kas kohustuslikud vormid ja väljad saavad täidetud, kui seda, et põhiaruandeid ja lisad oleksid omavahel kooskõlas. Peale keskkonnas olevate kontrollide vaatab esitatud aruanded üle ka registriosakonna spetsialist. Juhul kui registriosakond leiab, et aruannet on vaja täiendada või esitaja ise soovib seda pärast registrile saatmist korrigeerida, saab e-aruandluskeskkonnas esitada kordusaruande. Kordusaruande esitamisel annab portaal eeltäidetuna ette kõik andmed, mis kasutaja on eelmisel aruande koostamisel sisestanud ja võimaldab neid täiendada/muuta.

 

Vaata ka:

Korduma kippuvad küsimused sellel teemal

Kas pean esitama majandusaasta aruande, kuigi pole aasta jooksul tegutsenud? Kuidas seda tegema pean? Kes mulle aruande koostab ja allkirjastamiseks saadab?

Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui tegevusi ning rahalisi toiminguid aruandeperioodi jooksul pole tehtud. Kui perioodi jooksul pole tegevust toimunud, tuleb seda mainida aruande ridadel, kus vastata tuleb sõnaliselt. Numbreid nõudvad lahtrid tuleb täita nullidega (juhul muidugi, kui kassa- ja kontojääki ei esine).

Majandusaasta aruande koostamise ja esitamise eest vastutab juhatus. Juhatus koostab selle ise või korraldab või tellib selle koostamise. Üldkoosolek kinnitab majandusaasta aruande ning seejärel esitab juhatus aruande ettevõtjaportaalis, kus juhatus kinnitab aruande digitaalallkirjadega.

Kuidas esitada majandusaasta aruanne kui teine juhatuse liige on välismaal ja ID kaardi koodid ei toimi?

2016. aastast hakkas kehtima mittetulundusühingute  seaduse muudatus, mis ütleb, et majandusaasta aruanne kiidetakse heaks ja vormistatakse vastavalt raamatupidamise seaduse §-ls 25 sätestatule. Seega majandusaasta aruande saab üles laadida ettevõtjaportaali ja kinnitada ka ainult ühe juhatuse liikme digitaalallkirjaga.