Sponsorlus on vastastikusel kasul põhinev tegevus, milles üks pool pakub toetust ning teine pool viib selle toel tegevusi ellu. Sponsorlus ei pea seisnema üksnes raha andmises, toetada saab ka reaalseid asju andes. Samuti võib see olla soodushindadega teenuse või kauba andmine, ruumide rent või muu soodustus.

Sponsoreeriv ettevõte näeb üldjuhul antud tegevust kui ärilist suhet, mille eelduseks on saada kasu. Ettevõtetele võib tasuks olla positiivne tagasiside, mis väljendub firmapoolse panuse nägemises näiteks kultuuri või spordiürituste õnnestumises. Heategevuslik tegevus kuulub paljude suuremate ettevõtete turunduse ja mainekujunduse hulka, ent tingimuseks on see, et toetus aitab kaasa ka ettevõtte enda positiivse kuvandi loomisele ja toetab ettevõtte üldist turundusstrateegiat.

Sponsorlus ei ole annetamine ning ettevõttel reeglina maksukohustust ei teki – tegemist on tema ettevõtlusega seotud kuluga. Samuti ei saa ühendus seda arvestada ja raamatupidamises kajastada kui annetust.

Täpsemalt vaata Maksu- ja Tolliameti koduleheküljelt