Veebruar 2022

Siit lehelt leiad info hetkel avatud toetusvõimalustest ja olulistest sündmustest. Vaikimisi näidatakse siin kõiki jooksva kuu tähtaegu ja sündmusi. Navigeerimiseks kasuta filtrit või lehe alumises osas olevat kuu kaupa edasi-tagasi liikumise võimalust.

Sündmusest saad rohkem lugeda, kui vajutad nuppu "Vaata lisainfot".

Info jooksvalt avatud toetusvõimalustest leiad vasakpoolsest menüüst toetusvõimaluste rubriigist.

Filter

Tähtaeg: AVATUD PROJEKTIKONKURSS: piiriüleste digiteenuste projektide rahastamine

01.02.2022  23.59

Vaata lisainfot

Taotlustähtaeg: Nordplus programmidele

01.02.2022  

Vaata lisainfot

sõpruslinnade, linnade võrgustike ja Euroopa ajaloolise mälu taotlusvooude infopäev

02.02.2022  

Vaata lisainfot

Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru tähtaeg

03.02.2022  15.00

Vaata lisainfot

Tähtaeg: INSA toetab lõimumisele suunatud kultuuri- ja spordialgatusi

03.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Integratsiooni Sihtasutus otsib partnereid eesti keele õppe korraldamiseks peredes

08.02.2022  

Vaata lisainfot

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi infopäev: sõpruslinnade, linnade võrgustike ja Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoorud

10.02.2022  14:00

Vaata lisainfot

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Kodanike kaasamine ja osalemine“

10.02.2022  23:59

Vaata lisainfot

Tähtaeg: INSA ootab taotlusi rahvusvähemuste kultuuri arendamise toetamiseks

10.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: INSA taotlusvoor väliseesti kultuuriseltside projektide toetamiseks

10.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoor

10.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Kodukant Läänemaa LEADER taotlusvoor elukeskkonna parendamine

15.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Tunnustus tervisega teemadega tegelevatele sotsiaalsetele ettevõtetele

15.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: NDPC KUTSUB KANDIDEERIMA KOOSTÖÖMUDELITE TAOTLUSVOORU

15.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: ERKF taotlusvoor

15.02.2022  

Vaata lisainfot

laste õiguste kaitsmise ja edendamise ning soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoorude infopäev

16.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg MTÜ PAIK LEADER meede Pandivere arukad külad

20.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: KULA I taotlusvoor

21.02.2022  

Vaata lisainfot

Teadlase vaade “Koosloome kui uus juhtimisfilosoofia”

23.02.2022  

Vaata lisainfot

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi infopäev: laste õiguste kaitsmise ja edendamise ning soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoorud

23.02.2022  14:00

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Rahvusvaheline projektitegijate väljakutse ootab Sind!

23.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmine“

24.02.2022  23:59

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Võrdõiguslikkuse edendamine ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemine“

24.02.2022  23:59

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmise taotlusvoor

24.02.2022  

Vaata lisainfot

Võrdõiguslikkuse edendamise ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemise taotlusvoor

24.02.2022  

Vaata lisainfot

Tähtaeg: Eesti Pagulasabi kutsub spordi- ja kultuuriasutusi osalema sisserändajatele mõeldud teenuste disainimises

28.02.2022  

Vaata lisainfot