Tatjana Zamorskaja Narvast: vabaühenduse peaks looma selleks, et muuta maailma paremaks

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku konkursil valiti parimaks nõustajaks Narva vabaühenduste konsultant Tatjana Zamorskaja. Hindamise aluseks oli tagasisideküsitlusele vastajate protsent ja nende rahulolu teenusega. Tegime...

Saaremaa vabaühenduste konsultant Hanna Saar: „Iga asi tuleb omal ajal”

Hanna Saar töötab SA-s Saare Arenduskeskus eelmise aasta detsembri lõpust. Tema ülesanne on nõustada vabaühendusi. Ise ütleb Hanna enda kohta, et on hariduselt väikeettevõtja, üle kümne aasta on ta tegutsenud vabatahtlikuna oma külaseltsis ning hetkel on Hanna...

Järvamaa vabaühenduste nõustaja Maile Kesküla: “Ühe hea asja lõpp võib olla millegi veel parema algus…“

Maile töötab SA-s Järvamaa kolmandat kuud ja elab veel aktiivselt...

Kaisa Tammoja: “Kõik asjad mitte ainult ei pea olema õiged, vaid ka näima õiged!

Kaisa Tammoja on pea 10 aastat töötanud vabaühenduste nõustajana Sihtasutuses Põlvamaa Arenduskeskus, mis asub Põlvas aadressil Kesk 20 (vt. ...

Jõgevamaa vabaühenduste konsultant Kersti Kurvits: „Tark ei torma!“

Jõgeval vabaühendusi nõustav Kersti Kurvits on õppinud ülikoolis eesti keelt ja kirjandust ja...

Valgamaa vabaühenduste konsultant Aet Arula-Piir: “Ära võrdle end teistega, tee seda, mis teeb sind õnnelikuks!“

Valgamaal vabaühendusi nõustav Aet Arula-Piir on erialalt teoloog. Tartu Ülikooli usuteaduskonna religiooniuuringute magistrantuuri lõpetas ta eelmisel aastal. Varasemalt on Aet töötanud 16 aastat kohaliku raadio tegevjuhi, saatejuhi ja toimetajana,...

Harjumaa vabaühenduste konsultant Külli Vollmer: „Ükski minu päev ei sarnane eelmisega!“

Külli Vollmer on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses vabaühenduste konsultant. Hariduselt on ta...

Võrumaa vabaühenduste konsultant Katrin Volman: „Tuleb haarata härjal sarvist!“

Katrin Volmanil täitus 27. märtsil viis aastat töötamise algusest vabaühenduste konsultandina Võrumaa Arenduskeskuses. Talle meeldib inimestega kohtuda ja vaadata, millise kire ja entusiasmiga vabakonnas tegutsetakse. Katrini mitmekülgne haridustee loob suurepärased...

Tartumaa vabaühenduste konsultant Kadri Pau: „Kui ei tea või kõhkled, siis küsi!“

Kadri on vabaühenduste konsultandina töötanud enam kui 10 aastat. Kadrile meeldib tema töö. Vabaühendustele nõu andmine on samal ajal nii lihtne kui keeruline. „Keerukamad on need küsimused, kus mängu tulevad inimsuhted, erinevad ootused ja suured plaanid,“ leiab Kadri....

Hiidlane Kaja Sõrmus tsiteerib rõõmsameelselt Dale Carnegie´t: “Ärge muretsege, hakake elama!“

Kaja Sõrmus on Hiiumaa arenduskeskuses vabaühenduste konsultant, teinud seda tööd natuke üle kolme aasta. Enne seda töötas Kaja kogu elu Hiiu maavalitsuse arenguosakonnas. „Minu töö sisuks oli erinevate siseriiklike programmide koordineerimine. Seal sai alguse ka minu tutvus...

Lääne-Viru vabaühenduste konsultant Kaoke Kärdi: „Pole olemas rumalaid küsimusi“

Lääne-Virumaa vabaühenduste konsultant Kaoke Kärdi on mitmendat põlve põline rakverlane. Rakveres sündinud, kasvanud, koolis käinud ja kogu oma teadliku elu seal elanud. Kaoke ütleb, et ta võiks oma elust kirjutada raamatu „Kuidas MTÜs karjääri...

Venekeelsete vabaühenduste konsultant Anna Heinsoo: enamasti on lahendused lihtsad, tuleb nõu küsida õige inimese käest

Anna töötab SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses venekeelsete vabaühenduste konsultandina ja on seda tööd teinud pea kaks aastat. Anna julgustab ühendust võtma kõigil inimestel üle Eesti, kes soovivad vabaühenduste teemal vene keeles suhelda. ...

Harjumaa vabaühenduste konsultant Ege Kirik: kõige olulisem on leida mõttekaaslased

Ege Kirik töötab Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuses (HEAK) vabaühenduste ja noorte ettevõtlikkuse konsultandina. HEAK kuulub üle-eestilisse maakondlike arenduskeskuste võrgustikku, kus pakutakse tasuta nõustamist nii ettevõtjatele, mittetulundusühingutele kui kohalikele...

MTÜ ja SA jagunemine

Nii MTÜ kui SA puhul on võimalik jagunemine jaotumise või eraldumise teel.  Mõlemal juhul toimub jagunemine likvideerimismenetluseta.   MTÜ-de jagunemist reguleerib mittetulundusühingute seadus (...

SA ühinemine

Sihtasutuste ühinemisega seonduvat reguleerib sihtasutuste seadus (edaspidi SAS) §-d 61-69. Oluline on teada, et sihtasutus võib ühineda ainult teise sihtasutusega ning üksnes nende põhikirjades ettenähtud...